کتابخانه قرآن کریم
لیست پوشه‌ها (3 پوشه)
# نام پوشه
1 ترجمه
ترجمه‌های صوتی و متنی به زبان‌های مختلف، انواع اجرا صوتی مانند روخوانی و اجرای استدیویی
پوشه
2 تفسیر
پنج گونه تفسير براى قرآن تصوّر مى‌شود:
1- تفسير مفردات قرآن؛ يعنى واژه‌هاى قرآنى را جداگانه مورد بحث قرار مى‌دهد.
2- تفسير ترتيبى؛ كه آيات قرآن را به ترتيب مورد بررسى قرار مى‌دهد.
3- تفسير موضوعى؛ كه آيات قرآن براساس موضوعات مختلف مورد مطالعه قرار مى‌گیرد.
4- تفسير ارتباطى؛ كه موضوعات مختلف قرآن را در ارتباط با يكديگر ببينيم.
5- تفسير كلّى يا جهان بينى قرآن؛ که مفسّر تمام محتواى قرآن را در رابطه با عالم هستى در نظر گرفته و تفسير مى‌كند.
بیشتر بخوانید...
پوشه
3 قرائت و ترتیل
صوت انواع قرائت و ترتیل
پوشه

لیست پرونده‌ها (1 پرونده)
# نام پرونده حجم پرونده
1
طراحی و توسعه توسط محمد لطفی | نسخه 0.40 آزمایشی